News
  1. 5 ก้านเหล็กสาว ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขันก่อนเปิดฉากดวลสวิง “เอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น”ที่พัทยา
  2. สองแชมป์เก่าพร้อมสู้ศึก “ไทยวีเมนส์ทัวร์” ชิง 2.5 ล้านบาท 22-24 มิ.ย.นี้ที่ ฟีนิกซ์ฯ
  3. ไทย ดับเบิ้ลยู พีจีเอ แถลงระเบิดศึก ชิง 20 ล้าน เปิดฉากสนามแรก 22-24 มิ.ย.นี้ ที่ ฟีนิกซ์ฯ
  4. ประกาศเปิดรับสมัครนักกอล์ฟสตรีเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SAT-TWT OPEN 2022 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา
  5. “ชเนตตี” ปลดล็อคคว้าแชมป์อาชีพแรก ไทยวีเมนส์ ทัวร์ สนาม 2 ที่ฟีนิกซ์ พัทยา

วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑. เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ และจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟสตรีที่เป็นมาตรฐาน

๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขัน นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพสตรี ผู้จัดการแข่งขันอาชีพสตรี แคดดี้อาชีพสตรี

๓. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ นักกอล์ฟสมัครเล่นสตรี ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพได้ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักกอล์ฟอาชีพสตรี

๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ กฎข้อบังคับ มารยาทการเล่นกีฬากอล์ฟ และดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟภายในประเทศ ให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ของ อาร์แอนด์เอ รูล์ ลิมิเต็ด

๕. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และบุคลากรกีฬาในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคมกำหนด

๖. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศต่างๆ รวมถึงสมาพันธ์กอล์ฟสตรีหรือสหพันธ์กอล์ฟสตรีในระดับนานาชาติอันจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

๗. เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

๘. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด