News
  1. ปวริศา-จารวี แซงนำร่วมรอบสอง 4 อันเดอร์ กอล์ฟไทยวีเม้นส์ทัวร์ ที่พัทยา
  2. “กุสุมา” เปิดรอบแรก 5 อันเดอร์ ขึ้นนำ เอสเอที-ทีดับเบิ้ลยู ที โอเพ่น สนาม9 ที่พัทยาคันทรี่คลับ
  3. 3 ดาวดัง ตบเท้าร่วมหวด “เอสเอที ทีดับเบิ้ลยูที โอเพ่น”สนาม 9 ชิง 2.5 ล้าน ที่พัทยาคันทรี่คลับ
  4. “อาภิชญา”นำม้วนเดียวจบ ปลดล็อคคว้าแชมป์แรกในไทยวีเมนทัวร์ 2022 ที่ระยองกรีนวัลเล่ย์
  5. เบญญาภา-อาภิชญา นำร่วม 5 อันเดอร์ รอบสอง ไทยวีเมนทัวร์ ที่ระยองกรีนวัลเล่ย์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑. เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ และจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟสตรีที่เป็นมาตรฐาน

๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขัน นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพสตรี ผู้จัดการแข่งขันอาชีพสตรี แคดดี้อาชีพสตรี

๓. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ นักกอล์ฟสมัครเล่นสตรี ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพได้ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักกอล์ฟอาชีพสตรี

๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ กฎข้อบังคับ มารยาทการเล่นกีฬากอล์ฟ และดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟภายในประเทศ ให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ของ อาร์แอนด์เอ รูล์ ลิมิเต็ด

๕. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และบุคลากรกีฬาในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคมกำหนด

๖. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศต่างๆ รวมถึงสมาพันธ์กอล์ฟสตรีหรือสหพันธ์กอล์ฟสตรีในระดับนานาชาติอันจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

๗. เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

๘. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด