รายการSAT – TWT Open 2021 – Road to World Ranking
วันแข่งขัน15 - 17 กันยายน 2564
สนามแข่งขันเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ
79-80 ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Tel.032 709 100
Email :lakeview@lakeviewgolf.co.th
เงินรางวัล2,500,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (15% สำหรับต่างชาติ), Levy Fee 5%
รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบ stroke play จำนวน 54 หลุม (แข่งวันละ 18 หลุม)
หลังจากทำการแข่งขันไปแล้ว 36 หลุม จะตัดตัวนักกอล์ฟอาชีพเหลือ 60 คน และเสมอ (รวมนักกอล์ฟสมัครเล่น) เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย
นักกีฬาที่ทำสกอร์เกิน 88 (+16) ในแต่ละรอบจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เล่นในวันถัดไป
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ลงทะเบียน และเข้าที่พัก
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : วันซ้อมอย่างเป็นทางการ
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 : การแข่งขันวันแรก
วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 : การแข่งขันวันที่สอง
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 : การแข่งขันวันสุดท้าย
จำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 114 คน
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันลำดับสิทธิของนักกอล์ฟที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขัน
THAI WOMEN TOUR 2021
1. นักกอล์ฟที่มีรายชื่ออยู่ใน 150 อันดับโลก ของ Official Women’s world ranking ที่ประกาศ ณ วัน
เปิดรับสมัครในแต่ละรายการ สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันของ THAI WOMEN TOUR ได้
2. นักกีฬา80 อันดับแรก จากรายการ Phoenix Ladies Classic 2021 (ใช้เฉพาะรายการแรกเท่านั้น)
3. นักกอล์ฟสตรีสมัครเล่นทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย 4 คน
4. นักกอล์ฟสตรีที่ได้รับเชิญจากผู้สนับสนุน จำนวน 12 คน
5. นักกอล์ฟสตรีที่ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย จำนวน 3 คน
6. นักกอล์ฟที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก
7. นักกอล์ฟสมัครเล่นสตรี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้:
7.1. จากการได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขัน.
7.2. ได้รับการรับรอง จากรายการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น.
7.3. ได้รับการรับรอง จากชมรม สโมสร หรือสมาคมกอล์ฟ
7.4. มีอายุไม่น้อยกว่า 13 ปี บริบูรณ์
7.5. ต้องมีแต้มต่อไม่เกิน 4.0 จากชมรมที่ได้รับการรับรองจาก สกท.
มาตราการป้องกันโรคระบาด
โควิด-19
1. นักกีฬา และผู้ติดตามทุกคน ต้องปฎิบัติตามระเบียบการป้องกันการระบาดโควิด 19 ตามระเบียบของจังหวัดอย่างเคร่งครัด (จัดการแข่งขันในรูปแบบ Bubble and Seal ตามนโยบายของภาครัฐ )
2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามทุกคน ต้องตรวจ ATK ในวันลงทะเบียน
3. นักกีฬาทุกคน ต้องนำใบรับรองแพทย์(รับรองเรื่องสุขภาพแข็งแรง) มายื่นต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ในวันลงทะเบียน
4. นักกีฬา และผู้ติดตามทุกคน ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องพักในสถานที่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น และเมื่อมาลงทะเบียนแข่งขันแล้ว ต้องเข้าพักในโรงแรมที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้ออกนอกสนาม จนกว่านักกีฬา และผู้ติดตามจะทำการแข่งขันเสร็จสิ้น (หากละเมิดจะถูกตัดสิทธิการแข่งขันทันที)
5. นักกีฬาและผู้ติดตาม ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยไม่ปิดบัง หากพบจะมีความผิดตามกฎหมาย
กฎข้อบังคับรับรองโดย R&A และกฎสนาม
วันที่เปิดรับสมัครวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
วันที่ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 กันยายน2564 เวลา 16.00 น.
กำหนดวันถอนตัววันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564เวลา 16:00 น. นักกอล์ฟต้องแจ้งถอนตัวในเวลาที่กำหนด หากถอนตัวหลังจากเวลาที่กำหนดจะต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารประกอบการถอนตัว
การแข่งขันรอบคัดเลือก
หากมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันเกินกว่า 114 คน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดให้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นักกีฬาที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันในข้อที่ 1-7 อาจจะต้องแข่งขันในรอบคัดเลือก
2. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะประกาศรายชื่อผู้แข่งขันในรอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ค่าสมัครค่าสมัครแข่งขัน 2,500.00 บาท
โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-3-89692-3
ชื่อบัญชี: นายภาณุ ต่อตระกูล และนางษาริณี เล็กสุวรรณ
สมัครแข่งขันได้ทาง http://www.thaiwpga.com
ค่าแคดดี้350 บาท ต่อรอบ (ชำระเป็นเงินสด&ไม่รวมค่าทิป),ทางสนามจัดเตรียมแค้ดดี้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วไว้บริการ
การลงทะเบียนนักกีฬาทุกคนต้องลงทะเบียนที่ห้อง Tournament Office ภายในคลับเฮาส์
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10:00-18:00 เท่านั้น
นักกอล์ฟที่มาลงทะเบียนล่าช้า จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 089 894 5966
วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เริ่มฝึกซ้อมเวลา 07:00 - 11:00 ทั้งทางด้านหลุม 1 และหลุม 10
นักกอล์ฟต้องจองเวลาฝึกซ้อม ที่หมายเลข 081813 9103 , LINE ID : L.Sarinee
วันฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันนักกอล์ฟที่ต้องการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2564 ต้องจองเวลาฝึกซ้อมโดยตรงกับทางสนาม
โดยชำระค่ากรีนฟี : 200 บาท ค่าแคดดี้: 350 บาท.
Locker Roomsห้อง Locker และห้องฝากถุงกอล์ฟ จะเริ่มให้บริการในวันแข่งขัน.
โรงแรมที่พัก
(นักกอล์ฟและผู้ติดตาม
ต้องพักโรงแรมที่กำหนดเท่านั้น)
เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ
ห้องพักราคา 900 บาท รวมอาหารเช้า
นักกีฬาต้องจองห้องพักผ่านทาง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย
นายปรวิน บาตรเต็มดี
โทรศัพท์ 097 259 2463 LINE ID : PUUYEE
ติดต่อสอบถามนายศตพรรษ ทิพย์โส
โทรศัพท์ 089 894 5966